browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

דור שאוהב מקדש

Posted by on 22 באפריל 2013

 

-"שכחת את השאלה, אם קציר העומר יוצא בשבת, שהקוצרים שואלים "שבת היום?" 

שלוש פעמים והקהל עונה להם "הן" שלוש פעמים".
כך מתקנת אותי מורג מכתה ב' ,

כשאני מזכירה בקיצור את מה שדיברנו בפגישה הקודמת על העומר.
חיוך מאושר מתפרץ לי – אשרַיי שכך תלמידות קולטות כל פרט וזוכרות כל משפט...
– "תודה, מורג, את ממש צודקת!" 

אני מנצלת את התזכורת הזו לחידוד ולחזרה על הנקודה שלמדנו בשבוע שעבר.

קצירת העומר במקדש

"היום לא יכול קציר העומר לחוּל בשבת, כי אנו חיים לפי לוח קבוע שבו נקבע

 שפסח לא יחוּל ביום שישי, ולכן קציר העומר לא יחוּל בשבת,

אבל כשחיו לפי קידוש החודשים על ידי בית הדין הגדול,

אזי היו שנים שבהן קציר העומר חל בשבת, ולמרות שזה קציר ואסור בדרך כלל בשבת מהתורה, 
הרי קציר העומר הוא דבר כה עקרוני שיהיה בדיוק ביום שלו, ממחרת חג ראשון של פסח – 

שהוא דוחה את השבת, כלומר קוצרים את העומר אפילו כשחל בשבת!"
הדיון והלימוד הזה התקיימו בשבוע שעבר , 
בבית המדרש "מסילת הלב" המתקיים בבית ספר היסודי "אוהל שילה" בנות, בשילה.
 מדי שבוע אני נותנת שעור בבית המדרש בנושאי מקדש, לאורך כל השנה.
קשה לתאר את ההתרגשות ואת השמחה שיש במפגש השבועי הזה!
הבנות בולעות כל מִלה, זוכרות כל פרט, שואלות אין ספור שאלות מכל הסוגים, 
קשובות בעיניים בורקות לכל סיפור. כשפוגשות אותי במדרכה בישוב הן מקשות :
"רחל, מה נלמד השבוע?"

 הן מספרות בבית ומשתפות אודות מה שלמדנו, 
מדי פעם מגיעה אמא או סבתא להשתתף איתנו בלימוד בית המדרש.
חגיגה של מקדש, שאני זוכה להיות חלק ממנה מִדי שבוע, שעה עם בנות א'-ב' ושעה עם בנות ג'-ד'.
אשרינו שגדל לנו דור שמחובר למקדש באופן טבעי וחי ואוהב, שלומד ויודע מקדש, 

ובע"ה יזכה גם להיות הדור שבונה ומקיים מקדש!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *